Skip to main content

Szabályzat

 1. A projekt általános kerete

A közösségi kezdeményezések portfóliójának fejlesztése az #IamMyAdvocate – Integrált és részvételi önérvényesítési modell kidolgozása krónikusan beteg fiatalok számára című projekt része. Az #IAmMyAdvocate projektet a Yuppi Tábormozgalom Egyesület vezeti, támogatásban részesül az Active Citizens Fund Románia program keretében, amelyet Izland, Liechtenstein és Norvégia finanszíroz az EGT Alap 2014-2021 keretében. A projektben partnerük a PONT Csoport és a Spektrum Oktatási Központ.

A projekt célja egy integrált és részvételen alapuló modellt kidolgozni a krónikus beteg (rák, cukorbetegség, fiatalkori ízületi gyulladás, lupusz, cöliákia, asztma stb.) fiatalok (14-35 évesek) társadalmi befogadása érdekében, 24 hónapon keresztül, 200 krónikusan beteg fiatal bevonásával, akiknek legalább 50%-a az ország hátrányos területeiről és legalább 15 különböző megyéből származik.

Az ötletversenyverseny célja a krónikus betegséggel élő fiatalok és a környezetükben levő fiatalok által javasolt közösségi és önérvényesítő kezdeményezések portfóliójának létrehozása a Design Thinking módszertanát alkalmazó, facilitált folyamat révén.

 1. Általános elvek
 • Az ötletverseny célja, hogy olyan típusú kezdeményezéseket támogasson, amelyek pozitív változást hozhatnak a közösségben, és amelyek a közösség, különösen a krónikusan beteg fiatalok körében azonosított szükségletekből indulnak ki;
 • Az informális csoportok által javasolt ötletek több társadalmi-kulturális csoport és korosztály bevonását célozzák;
 • A fizikai, online vagy különböző terekben tervezett kezdeményezések, illetve a termékek létrehozására/újratervezésére irányuló projektek engedélyezettek, feltéve, hogy nem eladásra készülnek;
 • A javasolt tevékenységekhez, eseményekhez a nyilvánosság ingyenesen férhet hozzá – a részvételnek nem lesznek pénzügyi akadályai (jegyek, részvételi díjak stb.);
 • A kezdeményezések innovatív módon válaszolnak az azonosított közösségi igényekre;
 • A kezdeményezéseknek egyértelmű, látható eredményük van, amelyeknek hosszú távú hatásuk is lehet.
 1. Résztvevők

Az ötletversenyen részt vehet bármely, 3-5 fős (14-35 éves) fiatalból álló csapat, amelyből legalább egy fiatal krónikus betegséggel él. Nincsenek korlátozások a képzettségre/tapasztalatra, a nemre, etnikai hovatartozásra stb. vonatkozóan. Egy résztvevő csak egy csapat tagja lehet.

A projektben részt vevő fiatalok a Design Thinking folyamaton keresztül csapatokban dolgoznak majd, hogy közösségi és önreprezentációs ötleteket javasoljanak, azaz olyan kezdeményezéseket, amelyek magukban foglalják saját szükségleteik megértését, az elérhető támogatás típusainak ismeretét és ezek mások felé való kommunikálását.

 

 1. Folyamat

A. Mechanizmus

Az ötletverseny a kezdeményező csapatok regisztrációjával kezdődik. A beiratkozott csapatok egy facilitátor által irányított 3 hetes Design Thinking folyamatban vesznek részt, amelynek során megvizsgálnak és kidolgoznak egy projektötletet. . A folyamat végén a csapatok egy rövid videó formájában mutatják be kezdeményezéseiket, amelyeket a szervezők feltöltenek a projekt honlapjára. Ezt követően a kidolgozott ötleteket egy külső zsűri értékeli, majd kiválaszt 10-et, amely anyagi támogatásban részesül, hogy megvalósulhasson.

B. Regisztráció és kiválasztás

A csoportos regisztráció online történik az www.iammyadvocate.innovatory.ro weboldalon. A regisztráció során nem szükséges megadni a kezdeményezés témáját. A jelentkezés során a fiataloknak meg kell indokolniuk, hogy mi motiválja őket a részvételre, valamint egy olyan, a közösségükben azonosított problémát kell leírniuk, amelyre a csapat jelentkezésekor még nem ismer lehetséges megoldásokat.

A jelentkezés után azok a résztvevők, akik egyedül jelentkeztek vagy 3 főnél kisebb csoportjuk van, csapatokba lesznek osztva.

C. A Design Thinking folyamata

A Design Thinking egy emberközpontú módszer, amely elemez egy társadalmi problémát, és kreativitás és innováció segítségével gyakorlati megoldásokat javasol rá. Egy olyan folyamat, amelynek során egy termék/mechanizmus kedvezményezettjeinek megértésére törekszünk, megkérdőjelezzzük a feltételezéseinket, újrafogalmazzuk az azonosított problémákat, és innovatív, tesztelhető megoldásokat dolgozunk ki. Az általános cél az olyan alternatív megoldások azonosítása, amelyek a jelenlegi ismereteink alapján nem azonnal nyilvánvalóak.

A projekt során a Design Thinking folyamatot facilitátorok irányítják, 3 hétig tart, és 6 foglalkozásból áll, a kezdeményező csapatok és a kijelölt facilitátor (fizikai és/vagy virtuális) találkozói formájában. A folyamat végén a csoportok rövid videós prezentációt készítenek a kezdeményezésükről , amelyet feltöltenek a projekt honlapjára, és egy külső zsűri értékel.

D. Zsűrizés

A javasolt kezdeményezéseket a következő kritériumok alapján értékelik:

 • A javasolt kezdeményezés a Design Thinking folyamatát követi az összes kapcsolódó lépéssel együtt.
 • A javasolt kezdeményezés által azonosított igény valós, és dokumentált/ellenőrzött.
 • A javasolt megoldás releváns az azonosított igény szempontjából.
 • A kezdeményezés megvalósítható.
 • A kezdeményezés tartalmaz új és az innovatív elemeket.
 • A kezdeményezésnek van várható hatása a célcsoportra.

E. Nem támogatható kezdeményezések

E projekt elveinek és a hatályos jogszabályoknak a tiszteletben tartása érdekében bizonyos kiadási kategóriák nem finanszírozhatók a kezdeményezések keretében:

 • olyan kezdeményezések, amelyek nem tartoznak e projekt célkitűzései és tevékenységei közé;
 • egyedi támogatási kérelmek (pl. ösztöndíjak, utazási támogatás);
 • olyan kezdeményezések, amelyeket jellegüknél fogva hagyományosan más jogi formájú szervezetek (szervezetek, társaságok stb.) hajtanak végre/szerveznek;
 • kölcsönök, befejezett vagy folyamatban lévő projektek, kezdeményezések és tevékenységek visszamenőleges kiadásai;
 • politikai projektek;
 • idegengyűlöletet, rasszizmust, erőszakot, gyűlöletet szító kezdeményezések;
 • bizonyos társadalmi/etnikai kategóriákkal szemben diszkriminatív üzenetet hordozó kezdeményezések;
 • az alkoholfogyasztást/drogfogyasztást ösztönző kezdeményezések;
 • a 14-35 év közötti korcsoportoktól eltérő csoportok által kezdeményezett/megvalósított projektek.

F. A kezdeményezések költségvetése

A kezdeményező csapat maximum 2475 lejes támogatásban részesülhet. Társfinanszírozás nem szükséges.

A kezdeményező csapat által benyújtott költségeknek összhangban kell lenniük a kidolgozott kezdeményezésben javasolt tevékenységekkel.

A nem támogatható kiadások listája

 • alkohol, dohány;
 • földvásárlás;
 • járművásárlás;
 • telefonos előfizetések;
 • egyéb eszköz- vagy készletbeszerzések;
 • a kezdeményező csapatok tagjainak a csapathoz való tartozásukért járó fizetések vagy egyéb jövedelmek.

A lebonyolítási szakaszban a költségvetést és a kapcsolódó beszerzéseket a PONT Csoport kezeli a kezdeményező csapatok és a megvalósítandó ötletek igényeinek megfelelően.

 1. Naptár
Időszak Tevékenység
február 13. – március 19. A kezdeményező csapatok jelentkezési felhívása
március 20. – április 19 A Design Thinking folyamat lebonyolítása
április 20-26 Zsűrizés
április 27. – június 31 A nyertes projektek végrehajtása
 1. A személyes adatok védelme
Az ötletversenyen való jelentkezéssel a résztvevők hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához. További részletek a feldolgozható adatokról, a feldolgozás céljáról és alapjáról, valamint a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogokról itt találhatók.
A személyes adatok kezelői: a Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány (FDSC), székhelye: 21 Nerva Traian sugárút, 3. kerület, Bukarest, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Partnerségi Alapítvány (FP), székhelye: Arsenalului utca, nr. 13, Csíkszereda, tel.: 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Roma Közösségek Erőforrásközpontja (CRCR), Tebei utca 21, Kolozsvár, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, PACT Alapítvány, székhely: B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro.