Skip to main content

Regulament

 1. Cadru general proiect

Dezvoltarea portofoliului de inițiative comunitare face parte din proiectul #IamMyAdvocate – Dezvoltarea unui model integrat și participativ de autoreprezentare a tinerilor bolnavi cronic.

Proiectul #IAmMyAdvocate este derulat de Asociația Mișcare de Tabără Yuppi în parteneriat cu Grupul PONT și Centrul Educațional Spektrum și beneficiază de o finanțare în valoare de 149 900 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Scopul proiectului este de a dezvolta un model integrat și participativ de autoreprezentare a tinerilor (14-35 ani) bolnavi cronic (cancer, diabet, artrită juvenilă, lupus, boala celiaca, astm etc.) în vederea incluziunii lor sociale, prin implicarea a 200 de tineri bolnavi cronic, din care minimum 50% din zone insuficient deservite, provenind din minimum 15 județe ale țării, timp de 24 de luni.
Scopul concursului de idei este realizarea unui portofoliu de inițiative comunitare și de autoreprezentare propuse de către tinerii bolnavi cronic și echipele de tineri constituite în jurul lor, în urma unui proces facilitat, utilizând metodologia de design thinking.

 1. Principii generale
 • Concursul de idei urmărește susținerea acelor tipuri de proiecte care pot aduce o schimbare în bine în comunitate și care pornesc de la o nevoie clar identificată în rândul comunității și mai ales în rândul tinerilor bolnavi cronic;
 • Prin demersurile propuse de grupurile informale se dorește implicarea mai multor grupuri socio-culturale și categorii de vârstă;
 • Sunt permise proiectele planificate pentru a se desfășura fizic, online sau de tip afișaj în diverse spații sau de creare/regândire a unor produse, atât timp cât acestea nu sunt destinate vânzării;
 • Accesul la activitățile proiectelor propuse va fi liber pentru public – nu vor exista bariere financiare pentru participare (bilete, taxe de participare etc.);
 • Proiectele răspund într-un mod inovator unor nevoi identificate la nivelul comunității;
 • Proiectele permit obținerea unor rezultate clare, vizibile și care pot avea impact și pe termen lung.
 1. Participanți

Participarea la concursul de idei este deschisă oricărui grup de inițiativă, format din 3-5 tineri (14-35 de ani), dintre care cel puțin un tânăr cu o boală cronică.  Nu există niciun fel de restricție cu privire la pregătire/experiență, sex, etnie etc. Un participant poate face parte dintr-un singur grup de inițiativă.

Tinerii participanți în proiect, prin parcurgerea procesului de Design Thinking, vor lucra în grupuri la propunerea unor proiecte comunitare și de autoreprezentare, adică proiecte care implică (rezultă din) înțelegerea propriilor nevoi, cunoașterea tipului de sprijin disponibil și comunicarea acestor nevoi către ceilalți.

 1. Proces

A. Mecanism

Concursul de idei debutează cu înscrierea grupurilor de inițiativă. Grupurile înscrise vor începe un proces de Design Thinking (3 săptămâni), ghidat de către un facilitator, la finalul căruia vor crea un proiect. Ulterior, proiectele elaborate vor trece printr-un proces de jurizare în urma căruia 10 proiecte vor fi selectate și finanțate pentru implementare.

B. Înscriere și selecție

Înscrierea grupurilor se va realiza online, pe site-ul www.iammyadvocate.innovatory.ro. La momentul înscrierii nu este nevoie de a indica tema proiectului. În procesul de aplicare, tinerii vor argumenta motivația lor de a lua parte în acest proiect, și o problemă identificată în comunitatea lor, pentru care, în momentul înscrierii, nu cunosc posibile soluții.

Ulterior înscrierii, participanții care se înscriu singuri sau în grupuri de mai puțin de 3 membri vor fi repartizați în echipe.

C. Procesul de design thinking

Design Thinking este o metodă centrată pe om care analizează o problemă din societate și propune concluzii practice prin creativitate și inovare. Este un proces în care cauți să înțelegi beneficiarii unui produs/mecanism, să pui la îndoială presupunerile, să redefinești problemele identificate și să creezi soluții inovatoare pe care să le poți testa. Obiectivul general este de a identifica soluții alternative care nu sunt imediat evidente pe baza nivelului actual de înțelegere.

Procesul de Design Thinking va fi ghidat de către facilitatori, va dura 3 săptămâni, și va include 6 sesiuni, sub forma unor întâlniri (fizice și/sau virtuale) a grupurilor de inițiativă și facilitatorul desemnat. La sfârșitul procesului, grupurile vor crea un scurt video de prezentare a proiectului lor, care vor fi încărcate pe pagina web a proiectului și vor fi evaluate de către un juriu extern.

D. Jurizare

Proiectele depuse vor fi jurizate pe baza următoarelor criterii:

 • Proiectul elaborat urmărește procesul de design thinking cu toți pașii aferenți acestuia.
 • Nevoia căreia răspunde proiectul propus.
 • Relevanța soluției propuse în raport cu nevoia identificată.
 • Fezabilitatea implementării proiectului.
 • Elemente de noutate și inovare.
 • Impactul preconizat asupra grupului țintă.

E. Ce proiecte nu pot fi susținute

Pentru a respecta atât principiile acestui demers cât și legislația în vigoare, anumite categorii de cheltuieli nu pot fi finanțate în cadrul proiectelor:

 • proiecte care nu se înscriu în obiectivele și activitățile acestui demers;
 • cereri de finanțare individuale (ex. burse, sponsorizări pentru călătorii);
 • proiecte care, prin natura lor, sunt derulate/organizate tradițional de alte entități organizate în forme legale (organizații, firme etc.);
 • împrumuturi, cheltuieli retroactive ale unor proiecte, inițiative și activități încheiate sau în curs de desfășurare;
 • proiecte de natură politică;
 • proiecte care instigă la xenofobie, rasism, violență, ură;
 • proiecte cu mesaj discriminatoriu față de anumite categorii sociale/etnice;
 • proiecte care încurajează consumul de alcool/droguri;
 • proiecte inițiate/implementate de alte categorii de vârstă decât 14-35 ani.

F. Bugetul proiectului

Grupul de inițiativă poate primi un buget maxim de 2.475 de lei. Nu este necesară cofinanțarea.

Costurile prezentate de grupul de inițiativă trebuie să fie în concordanță cu activitățile propuse în cadrul proiectului dezvoltat.

Lista cheltuielilor neeligibile

 • alcool, tutun;
 • achiziții de teren;
 • achiziții de autovehicule;
 • abonamente de telefon;
 • alte achiziții de echipamente sau de obiecte de inventar;
 • salarii sau orice alte venituri ale membrilor grupurilor de inițiativă, pentru calitatea lor de membri ai grupului.

În etapa de implementare, bugetul și achizițiile aferente vor fi gestionate de Grupul PONT, în funcție de nevoile grupurilor de inițiativă și a proiectelor în implementare.

 1. Calendar
Perioadă Acțiune
13 februarie – 19 martie Lansarea apelului pentru înscrierea grupurilor de inițiativă
20 martie – 19 aprilie Derularea procesului de design thinking
20-26 aprilie Jurizare
27 aprilie – 30 iunie Implementarea proiectelor câștigătoare
 1. Protecția datelor cu caracter personal

Prin înscrierea în concursul de idei, participanții își exprimă consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal. Detalii suplimentare cu privire la datele ce pot fi prelucrate, scopul și temeiul prelucrării și drepturile cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal se regăsesc aici.

Operatorii de date cu caracter personal sunt: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţi Civile (FDSC), cu sediul în Bulevardul Nerva Traian, nr. 21, Sector 3, București, tel. 021-31.00.18, e-mail: bianca.oprea@fdsc.ro, Fundaţia pentru Parteneriat (FP), cu sediul în Str. Arsenalului, nr. 13, Miercurea Ciuc, tel. 0266-310.678, e-mail office@repf.ro, Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), cu sediul în Str. Tebei, nr. 21, Cluj Napoca, tel. 0264-420.474, e-mail apel8.rural@romacenter.ro, Fundaţia PACT, cu sediul în B-dul Corneliu Coposu, nr. 4, Bl.105A, Sc. 3, et.7, ap.88, tel. 031-69.00.961, e-mail: office@fundatiapact.ro.